لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق اختصاصی بازارگرداني ملت
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ٠٧-٠٩-٩٥ صندوق
به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع ٠٧-٠٩-١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت ب ...
ادامه ...

دعوت به جلسه مجمع مورخ ٠٧-٠٩-١٣٩٥ صندوق
به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز یکشنبه مورخ ٠٧-٠٩-١٣٩٥ در خ ...
ادامه ...

اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ٢٢-٠٨-٩٥ صندوق
به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع ٢٢-٠٨-١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت ب ...
ادامه ...

دعوت به جلسه مجمع مورخ ٢٢-٠٨-١٣٩٥ صندوق
به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت روز شنبه مورخ ٢٢-٠٨-١٣٩٥ در خصو ...
ادامه ...

صندوق اختصاصی بازارگرداني ملت در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١٠/١٢/١٣٩٤
مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه بانك ملت
متولی صندوق : شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي
مدیران سرمایه گذاری : حميد خيل نژاد
حسابرس : موسسه حسابرسي بهراد مشار
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٤/٠٤/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١,٣٠٩,٦٠٣,٣٥٢,١٣٢
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤٦٦,٧٥٦
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤٦٢,٧٠٦
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٤٦٢,٧٠٦
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٢,٨٣٠,٣١٤